Yazılım Yazarı Menu

Permalink:

PHP Veri Türleri, Ders 1: String ve Integer

Php’de değişken kullanımını hatırlayalım ve veri türleri nedir, nasıl string ve integer türler tanımlanır farkları  nelerdir göz atalım.
<?php
$degisken_adi = "Değişkene atanan değer";
?>

Değişkenleri bu şekilde atıyorduk bu değişken atama sırasında biz görmesekte değişkenlerimiz taşıdıkları değere göre bir veri türü alırlar. Bu tanımın kafanızı karıştırmaması açısından şöyle açıklarsak;

  • Değişkene atanan değer bir metin ise; değişken metin türünü alır.
  • Değişkene atanan değer bir sayı ise; değişken sayı türünü alır.

  1. String: Türkçe karşılığı metin anlamına gelmektedir ve tahmin edeceğiniz gibi değişkenimiz metin değeri aldıysa buna string türünde bir değişken denir.
  2. Integer: Türkçe karşılığı sayısal anlamına gelmektedir ve yine tahmin edeceğiniz gibi değişkeniimiz sayı (tam sayı) değeri aldıysa buna integer türünde bir değişken denir.

String ve integer veri türlerimizin teori kısmı bu kadar, gelelim bir değişkeni tanımlarken string ve integer olması için ne gerekir uygulama halinde görelim;
<?php
$degisken_adi = "Bu değer tırnak içinde olduğundan string ir değerdir.";
$degisken_adi = "23"; // 23 tırnak içindedir ve yine string bir değerdir.
$degisken_adi = 23; // 23 burada integer bir değerdir, çünkü tırnak içinde kullanılmadan yazılmıştır.
?>

Evet, değişkenleri string ve integer tanımlarken tırnak farkına dikkat edeceğiz ve unutmayın tırnak içinde sayı yazılırsa bu integer türünde bir değişken olmaz, string türünde bir değişken olur.

Bunun nesi farklı diyenleriniz için eğer siz tırnak içinde bir sayı atarsanız bu string türünde yani metin olarak geçer.
Bu durum hesaplama işlemlerinde size sıkıntı yaratacaktır.

Çünkü; siz iki değişken tanımladınız birisine tırnak içerisinde (string olarak) “2” diğerine “13” verdiniz ve toplama işlemi yaptırdınız elde edeceğiniz sonuç değerler string olduğu için “213” dür, yani metinlerin yanyana gelmiş halidir.

Ama siz integer olarak 2 ve 13 tanımlar ve toplarsanız elde edeceğiniz sonuç; 15 dir.

Bu konumuz bu kadar, anlaşılmış olması dileğiyle anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz.
İyi günler.
Yazılım Yazarı

(2012) kez okundu.

  • Yorum bırakıyor olduğunuz için teşekkürler.